Home informatie: Jan van den Noort 010-4366014

Archieven

Zoomvliet

tot 1995

kaart West-Brabant

kaart Agger

kaart Dongestroom

kaart Ham

kaart Mark-Vlietlanden

kaart Mark en Weerijs

kaart Vierlinghpolders

kaart Zoomvliet

Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
combinaties Waterschap Zoomvliet 1988-1995

Bron
Anno 1843:
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband
('s-Hertogenbosch 1843)

 
 
Waterschappen tot 1987
1843
Gewijzigde Cruijslandpolders
Ma-498: De Gewijzigde Cruijslandspolders, 1356 - 1935 Anno 1843
 
Ma-30: Gewijzigde Cruijslandspolders (1594) 1935-1987 (1989)  
Westland (Oud-Glymespolder)
Ma-456: Westland (Oud-Glymespolder), 1421-1935 Anno 1843
  Ma-457: Westland (1628) 1934-1987 (1989)  
Graaf Hendrikpolder
Ma-499: Graaf Hendrikpolder, 1537-1936 Anno 1843
 
Ma-555:Graaf Hendrikpolder (1583) 1935-1987 (1989)  
Halsteren
Ma-553: Halsteren, 1581-1934 Anno 1843
 
Ma-556: Halsteren (1860) 1934-1987 (1989)  
Nieuw-Vosmeer
Ma-503: Nieuw-Vosmeer, (1522) 1609-1935 Anno 1843
 
Ma-289: Nieuw-Vosmeer (1879) 1934-1987 (1989)  
Heense Polder
Ma-551: Heensche Polder, 1621-1935 Anno 1843
 
Ma-552: Heense Polder (1671) 1934-1987 (1989)  
Ligne
Ma-501: Ligne 1917-1987 (1989) Anno 1843
Wouwse Gronden
Ma-427: Wouwse Gronden 1935-1987 (1989)  
     
 
Waterschapen vanaf 1988
Zoomvliet 1988-1995
Ma-482: Zoomvliet (1957) 1988-1995  
Scheldekwartier 1995-2003
geen inventaris  
Brabantse Delta vanaf 2004
geen inventaris  
 
terug naar
Kaart West-Brabant
Kaart Zoomvliet