informatie: Jan van den Noort: 010-436 6014  

Archieven
Delfland

kaart Delfland
kaart Noord
Kaart Oost
kaart West
kaart Zuid
Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder
Oud Archief Delfland (OAD) 1319-1887

Nieuw Archief Delfland (NAD) c.a. 1888-1981

Archief Technische Dienst (TD) 1888-2006

Archief Dienstkringen Delft. 's-Gravenzande en Maassluis

Overige archieven en verzamelingen

combinaties
Algemeen Archief Delfland (OAD) 1319-1989
Oud-archief Delfland (OAD) 1319-1853  
Toegang-???: Th.F.J.A. Dolk, Inventaris van het Oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853 ('s-Gravenhage, 1940)
Daarin tevens de archieven van
de Ambachtsbewaarders van de Westambachten 1572-1866,
de Ambachtsbewaarders van de Oostambachten 1587-1859 en
het College der negen verkoren hoofdingelanden 1589-1853
geen
Supplement OAD 1853-1887
Toegang-137: P.F.A. Vrolijk, Supplement-inventaris van het Oud-Archief van het Hoogheemraadschap van Delfland, 1853-1887 (Delft 2000) geen
Nieuw-archief Delfland (NAD) 1888-1919
Toegang-114: G.J. Klapwijk, Inventaris van het Nieuw-archief Delfland, 1888-1919 (Delft 2001) pdf-1,3Mb
Registratuurarchief Delfland (RAD) 1920-1981
Toegang-115: G.J. Klapwijk, Inventaris van het Registratuur-archief Delfland 1920-ca. 1981 (Delft 2003) pdf-2,6Mb
Registratuurarchief Delfland (RAD) 1982-1989
Toegang-118: P.H.M. van Riet, Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland [1971] 1982-1989 [1994] (zp [Delft] 2012) pdf-4,2MB
Archief Technische Dienst (T.D.) 1888-2006
Archief Technische Dienst (TD) 1888-2006
Toegang-116: pdf-2,3Mb
Archief Dienstkringen
Archief Dienstkring Delft
Toegang-120: niet openbaar
Archief Dienstkring 's-Gravenzande
Toegang-119: niet openbaar
Archief Dienstkring Maassluis
Toegang-121: niet openbaar
Overige archieven en verzamelingen
Handschriftenverzameling betr. Delfland 1850
Toegang-113:J.D. van Tuyl, Catalogus handschriftenverzameling Delfland 1626-2007 (Delft 2011) pdf-1,5Mb
Archiefstukken afkomstig van Mr.dr. Th.F.J.A. Dolk, secretaris-rentmeester (1918-1947) en dijkgraaf (1947-1958)
Toegang-129: niet openbaar
Archiefstukken afkomstig van architect Prof.ir. A.J.H. Haak
Toegang-134: geen
Archiefstukken afkomstig van architect ir. J. Krüger, B.I.
Toegang-135: niet openbaar
Archiefstukken afkomstig van Mr.dr. J. Winsemius, secretaris-rentmeester (1948-1953) en dijkgraaf (1958-1975)
Toegang-130: niet openbaar
Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland 1973-1977
Toegang-117: C.G.D. de Wilt, Inventaris van het archief van de Commissie ter behariging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland (Delft) pdf-85kb
Secretaris (voorlopige) Districtsbesturen
Toegang-136: niet openbaar
kaart Delfland